Persbestand van Pers-wereld

Het persbestand telt ruim 1.250 adressen. Pers-Wereld heeft een eigen adressenbestand met daarin opgenomen vele stylistes, journalisten, freelancers, redacteuren, blogs, fora, radio & tv en adressen van regionale en landelijke dagbladen. Hierdoor kunnen persberichten worden verstuurd naar veel relevante adressen. Ons persbestand heeft met name een landelijke insteek.

Het is niet mogelijk een plaatsing te garanderen. Publicaties zijn naast de nieuwswaarde ook afhankelijk van factoren als uniciteit, actualiteit, originaliteit, betrouwbaarheid en USP’s van een bedrijf of product. Daarnaast is mooi professioneel beeldmateriaal erg belangrijk.

Meld je aan voor onze perslijst 

    

  – Weekend
  – Goed Gevoel Magazine
  – Anoniem
  – Buitenleven
  – Vriendin
  – Margriet
  – TULP Magazine
  – VRIJ Magazine (HDC Media)
  – Groener Wonen
  – Santé
  – Mijn Geheim