Tarieven

Shopping Specials 1

Strippenkaart 1 strip

€ 39,50

Meer informatie

Shopping Specials 2

Strippenkaart 5 strippen

€ 187,50

Meer informatie

Shopping Specials 3

Strippenkaart 10 strippen

€ 350,-

Meer informatie

Shopping Specials 4

Strippenkaart 15 strippen

€ 480,-

Meer informatie

Persbericht 5 beelden

met Beeldbank (5 beelden)

€ 150,-

Meer informatie

Persbericht 10 beelden

met Beeldbank (10 beelden)

€ 188,-

Meer informatie

Persbericht 15 beelden

met Beeldbank (15 beelden)

€ 220,-

Meer informatie

Pakket 3 persberichten - 5 beelden

15 beelden totaal

€ 440,-

Meer informatie

Pakket 3 persberichten - 10 beelden

30 beelden totaal

€ 545,-

Meer informatie

Pakket 3 persberichten - 15 beelden

45 beelden totaal

€ 640,-

Meer informatie

Pakket 6 persberichten - 5 beelden

30 beelden totaal

€ 850,-

Meer informatie

Pakket 6 persberichten - 10 beelden

60 beelden totaal

€ 1050,-

Meer informatie

Pakket 6 persberichten - 15 beelden

90 beelden totaal

€ 1215,-

Meer informatie

Pakket 9 persberichten - 5 beelden

45 beelden totaal

€ 1220,-

Meer informatie

Pakket 9 persberichten - 10 beelden

90 beelden totaal

€ 1490,-

Meer informatie

Pakket 9 persberichten - 15 beelden

135 beelden totaal

€ 1710,-

Meer informatie

Pakket 12 persberichten - 5 beelden

60 beelden totaal

€ 1535,-

Meer informatie

Pakket 12 persberichten - 10 beelden

120 beelden totaal

€ 1860,-

Meer informatie

Pakket 12 persberichten - 15 beelden

180 beelden totaal

€ 2140,-

Meer informatie

Beeldbank A

5 beelden

€ 45,-

Meer informatie

Beeldbank B

15 beelden

€ 125,-

Meer informatie

Beeldbank C

30 beelden

€ 240,-

Meer informatie

Beeldbank D

45 beelden

€ 350,-

Meer informatie